เครื่องออกกำลังกาย,เครื่องบริหารร่างกาย,เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ,Pin loaded, kumonline.com

kumonline
ติดต่อเรา
เครื่องบริหารร่างกาย Pin loaded - BH Series
360 Ongsa Fitness Seated Chest Press Machine (BH-001)

360 Ongsa Fitness Seated Chest Press Machine (BH-001)

360 Ongsa Fitness Seated Chest Press Machine (bh-001)

109,000฿ 69,000฿

-37%
360 Ongsa Fitness Seated Straight Arm Clip Chest (BH-002A)

360 Ongsa Fitness Seated Straight Arm Clip Chest (BH-002A)

360 Ongsa Fitness Seated Straight Arm Clip Chest (BH-002A)

109,000฿ 69,000฿

-37%
360 Ongsa Fitness Shoulder Press

360 Ongsa Fitness Shoulder Press

360 Ongsa Fitness Shoulder Press

109,000฿ 69,000฿

-37%
360 Ongsa Fitness Abdominal Machine (BH-010)

360 Ongsa Fitness Abdominal Machine (BH-010)

360 Ongsa Fitness Abdominal Machine (BH-010)

109,000฿ 69,000฿

-37%
360 Ongsa Fitness Seated Row (BH-004)

360 Ongsa Fitness Seated Row (BH-004)

360 Ongsa Fitness Seated Row (BH-004)

109,000฿ 69,000฿

-37%
360 Ongsa Fitness Rotary Torso (BH-011)

360 Ongsa Fitness Rotary Torso (BH-011)

360 Ongsa Fitness Rotary Torso (BH-011)

109,000฿ 69,000฿

-37%
360 Ongsa Fitness High Pully (BH-012)

360 Ongsa Fitness High Pully (BH-012)

360 Ongsa Fitness High Pully (BH-012)

109,000฿ 69,000฿

-37%
360 Ongsa Fitness Horizontal Leg Curl (BH-013A)

360 Ongsa Fitness Horizontal Leg Curl (BH-013A)

360 Ongsa Fitness Horizontal Leg Curl (BH-013A)

109,000฿ 69,000฿

-37%
360 Ongsa Fitness Leg Extension (BH-014)

360 Ongsa Fitness Leg Extension (BH-014)

360 Ongsa Fitness Leg Extension (BH-014)

109,000฿ 69,000฿

-37%
360 Ongsa Fitness Upper Limbs (BH-008)

360 Ongsa Fitness Upper Limbs (BH-008)

360 Ongsa Fitness Upper Limbs (BH-008)

109,000฿ 72,000฿

-34%
360 Ongsa Fitness Leg Press (BH-015)

360 Ongsa Fitness Leg Press (BH-015)

360 Ongsa Fitness Leg Press (BH-015)

109,000฿ 75,000฿

-31%
360 Ongsa Fitness Hip Adductor & Abductor (BH-1819)

360 Ongsa Fitness Hip Adductor & Abductor (BH-1819)

360 Ongsa Fitness Hip Adductor & Abductor (BH-1819)

109,000฿ 69,000฿

-37%